00:00
  • 480p
  • 720p
  • 1080p
3 . Interwały
Poziom trudności: 256 razy 20:18

  • Interwały jako odległości między dźwiękami
  • Interwały jako współbrzmienie dwóch dźwięków
  • Ćwiczenia praktyczne oparte na interwałach

Kolejne lekcje: