00:00
  • 480p
  • 720p
  • 1080p
15 . Synkopa i rozwijanie rytmu 19:47
Poziom trudności: 256 razy 19:47
Kolejne lekcje: