00:00
  • 480p
  • 720p
  • 1080p
4 . Podstawy rytmu i dynamika 21:41
Poziom trudności: 256 razy 21:41
Kolejne lekcje: