00:00
  • 480p
  • 720p
  • 1080p
19 . Mixowanie z wykorzystaniem wielu źródeł dźwięku - czas trwania 19:00
Poziom trudności: 256 razy 18:55