00:00
  • 480p
  • 720p
  • 1080p
4 . Wprowadzenie do mixowania - teoria - czas trwania 14:36
Poziom trudności: 256 razy 14:36
Kolejne lekcje: