00:00
  • 480p
  • 720p
  • 1080p
5 . Akord A7. Synchronizacja rąk na podstawie akordów
Poziom trudności: 256 razy 20:54
Kolejne lekcje: