00:00
  • 480p
  • 720p
  • 1080p
18 . Akordy i gama molowa
Poziom trudności: 256 razy 30:08
Kolejne lekcje: