00:00
  • 480p
  • 720p
  • 1080p
7 . Łączenie techniki rozkładania z techniką wybijania akordów
Poziom trudności: 256 razy 18:26
Kolejne lekcje: