00:00
  • 480p
  • 720p
  • 1080p
20 . Dynamika i akordy Barre w pozycjach
Poziom trudności: 256 razy 28:04
Kolejne lekcje: