00:00
  • 480p
  • 720p
  • 1080p
12 . Rozwijamy technikę obu dłoni
Poziom trudności: 256 razy 25:51
Kolejne lekcje: